> Informace

Informace

O nás

Redakce:
Jakub Klíma
Václav Šolc

Připomínky, fotografie, články a náměty můžete zasílat na e-mail: info@karate-info.cz Od listopadu 2018 se návštěvníci portálu karate-info.cz mohou těšit na nové články, rozhovory, fotografie, videa a statistiky z prostředí českého, slovenského i světového karate.
Mediální zastoupení portálu karate-info.cz zajišťuje společnost ARBOmedia. Ta je jedním z největším poskytovatelů služeb v oblasti on-line a mobilní reklamy v ČR patřící do skupiny Tiscali media, která měsíčně oslovuje více než 4,3 miliónů uživatelů. Novým provozovatelem portálu karate-info je společnost FMI PS.

Zastoupení portálu karate-info.cz
Arbomedia s.r.o.
IČO: 285 16 117
Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6
Provozovatel
FMI Project Solutions s.r.o.
IČ: 078 34 845

Podmínky užití - návštěvní řád internetového portálu karate-info.cz

Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek karate-info.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek karate-info.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto
návštěvním řádem souhlasit.
 
Jakékoliv užití internetových stránek karate-info.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek karate-info.cz . Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek karate-info.cz
 
Na internetových stránkách karate-info.cz jsou provozovatelem oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno
bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
 
Veškerý obsah internetových stránek karate-info.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek karate-info.cz byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek karate-info.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách karate-info.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách karate-info.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost obsahu textu v článcích třetích stran. Stejně tak neodpovídá za obsah příspěvku přispěvateli, vč. fotografií apod.
 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek karate-info.cz.
 
Každý návštěvník užívá internetové stránky karate-info.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek karate-info.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek karate-
info.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě
reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách karate-info.cz, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách karate-info.cz.
 
Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek karate-info.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných
služeb. V případě registrovaného přístupu má provozovatel právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci provozovatele, či pro jiné účely, související s podnikáním provozovatele.
  
Provozovatel upozorňuje návštěvníky svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude provozovatel povinen se řídit.
 
Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách karate-info.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.10. 2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace